NYA BÖNEKURSEN UNDER ARBETE

Vi jobbar på att denna sidan ska ha allt innehåll för den nya bönekursen. Översättning pågår och tills vidare hänvisar vi till den förra bönekursen som du kan hitta här.